Aktivity na místní a národní úrovni

Za_chrostiky_006   

  

A. Aktivity na místní úrovni

Každý za zapojených klubů Přátel přírody (Olomouc, Krnov, Nové Město na Moravě) vybral pro aktivity v rámci projektu 3 lokality v regionu, kde působí. Proběhne do nich jednodenní výlet v souladu s principy sociální a k přírodě šetrné turistiky. Lokalit bude dosaženo pěšky či za použití prostředků hromadné dopravy (autobus, vlak). Cílem projektu je také demonstrovat účastníkům, že v České republice existuje kvalitní a hustá síť veřejné dopravy, kterou se zájemce i bez auta za rozumné peníze do lokality dostane.

V rámci každé aktivity je naplánována pochodová trasa do cca 15 km, během níž na několika zastávkách proběhne poučení o dané lokalitě a drobné aktivity pro děti i dospělé připravené za využití materiálů Mezinárodních přátel přírody (kampaň „Water:Trails“), které provedou proškolení lektoři. Účastnici obdrží propagační materiály dané lokality a pořadatele. Účastníci si sami zajistí občerstvení a pitný režim.

Po skončení každé aktivity bude zveřejněna tisková zpráva, fotodokumentace , a to jak v lokálních médiích, tak na webové stránce projektu.

B. Aktivity na národní úrovni

O výsledcích a průběhu jednotlivých aktivit na místní úrovni budou místní koordinátoři informovat hlavního koordinátora, jenž zajistí publikaci závěrečných zpráv na stránce webové stránce projektu jako inspiraci pro další zájemce o sociální turistiku a návštěvu vodních biotopů, jakož i o příklady dobré praxe.

Koordinátoři za jednotlivé zapojené kraje budou sdílet příklady dobré praxe a setkají se osobně 3x v roce 2013 na jednodenní konzultaci sloužící k výměně zkušeností a lepší koordinaci aktivit.