Kde se vzal projekt Voda základ života

130421_05_hrub_voda   

130421_04_hrub_voda   
Photo_765_20120725a

Projekt Přátel přírody ČR s názvem "Voda základ života" je součástí dlouhodobé kampaně Water:Trails (česky nejlépe asi "Cesty vody") Mezinárodních Přátel přírody (Naturefriends International). Ta probíhá v několika zemích Evropy, např. v Německu, Rakousku nebo Řecku - a nyní i v Česku - ale také v Africe. Jedním z cílů kampaně je ukázat především rodinám s dětmi přírodu jako levný zdroj zábavy a poučení pro volný čas a jako místo, kam se lze z města jednoduše a dostat veřejnou dopravou.

Více o kampani Water:Trails je na www.water-trails.net

Cíl projektu

Cílem projektu „Voda základ života“ je přispět k vyššímu povědomí veřejnosti o zvláštním významu tekoucích i stojatých vod a okolních biotopů s jejich živočichy a rostlinstvem a také k odpovědnějšímu využívání těchto pozoruhodných území pro volný čas člověka. Klíčovými pojmy jsou odpovědné využití těchto lokalit pro volný čas a odpočinek člověka v souladu s potřebami místní flóry a fauny a praktická ukázka aktivit vhodných pro volný čas v přírodě, které přírodu člověku přibližují, aniž by ji nadměrně zatěžoval. Projekt svým nenáročným zaměřením na finance zúčastněné veřejnosti podporuje sociální turistiku.

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu Voda základ života tvoří především děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři, občané s handicapem.

Průběh projektu

Projekt si bude všímat potoků, řek a lužních lesů anebo jezer a jejich břehů, kam Přátelé přírody přivedou širokou veřejnost a pomohou lidem poznat souvislosti dané lokality a způsob, jak si pobyt v přírodě nejlépe užít, aniž by ji zatěžovali.

Aktivity pro veřejnost budou probíhat v lokalitách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina, které jsou z hlediska funkce vodních toků nebo ploch hodné ochrany a zároveň jsou pro svoji malebnost častými turistickými cíli. Z tohoto důvodu je příhodné právě v těchto místech veřejnosti ukázat možnost alternativního trávení volného času, které je rovněž nízkonákladové, což odpovídá potřebám vybraných cílových skupin. 

Podpora projektu

Projekt Voda základ života ocenili finanční a materiální podporou Ministerstvo zemědělství, statutární město Olomouc a Mezinárodní Přátelé přírody (Naturefriends Int'l) 

Logo-mze-bez-cr    

Olomouc_logo_web_300dpi     
Photo_192_20120629a