Společně utvářet budoucnost

Nf_africa_map-und-haende-1

- aneb jak fungují Přátelé přírody v Africe

Do mnohočetné rodiny Přátel přírody patří již po několik let řada afrických členských organizací, jejichž počet navíc roste. Jejich společným jmenovatelem je, že se aktivně věnují ochraně životního prostředí a přírody a mají co říci také k ohleduplnému cestovnímu ruchu. Naše africké organizace vyhledaly společnost mezinárodního hnutí Přátel přírody, aby se jim v jejich zemích dostalo větší pozornosti a posílily tak svoje pozice.

Důležitým aspektem tohoto severo-jižního partnerství mezi Přáteli přírodyje podpora udržitelnosti afrických organizací a jejich kvalitativního růstu, jakož i pomoc při realizaci jejich vlastních projektů zaměřených na osvětu o životním prostředí, na ochranu klimatu a dalších. Tyto projekty se vždy vypracovávají přímo na místě, kdy se afričtí Přátelé přírody učí od těch evropských a opačně.

Mezinárodní Přátelé přírody (Naturefriends International, NFI) samozřejmě tyto snahy podporují. Kromě prostředků z Fondu solidarity, kam posílají své peníze evropské členské organizace NFI, bude další finance poskytovat nově zřízený dárcovský fond na podporu projektů afrických Přátel přírody. Jeho účelem bude průběžně podporovat projekty, jež navhne síť afrických Přátel přírody. Aktuální projekty lze nalézt na www.nf-int.org/afrika (v němčině).

Pomoci realizovat projekty afrických Přátel přírody můžete i vy, například zasláním jakékoli částky dárcovskému fondu, přímou finanční podporou nebo jen rozšířením informace, že je zde takováto možnost. Další formou je například, že vaše skupina Přátel přírody naváže přímou spolupráci s některou z afrických skupin. V případě zájmu nabízejí Mezinárodní Přátelé přírody zprostředkování kontaktů.

Příklady probíhajících projektů

Alžírsko: ATLED - Association de Tourisme et Loisirs Echange de Jeunes et Développement

Rostliny pro naši planetu

Prostřednictvím projektu chtějí alžírští Přátelé přírody bojovat proti stále pokračujícímu rozšiřování se pouště (desertifikaci). Proto mají v plánu vysadit ve 12tisícovém městě Béni-Abbes na okraji písečné pouště  Západní Velký Erg v oblasti Béchar 100 palem na ploše jednoho hektaru. Kromě samotné výsadby, kterou provedou dobrovolníci z řad mládeže i dospělých ze skupiny Přátel přírody v Béni-Abbes, je nutno zřídit i podzemní zavlažovací systém s potrubním vedením a čerpadly.

Senegal: ASAN - Association Sénégalaise des Amis de la Nature

Zvyšování povědomí o životním prostředí

Jako součást mezinárodní kampaně Přátel přírody "Water:Trails" (v Česku pod názvem "Voda základ života") se 20 dětí z několika skupin senegalských Přátel přírody učí více o prostředí, v němž žijí. Součástí cyklu jsou teoretická i praktická cvičení na témata jako změny klimatu, voda, zhodnocování odpadu, stavby z přírodních materiálů. 

Během exkurzí mohou děti spatřit přímé dopady klimatických změn na pobřezí Senegalu, dozvědět se více o koloběhu vody v přírodě (od pramene až k odpadní vodě) nebo si prohlédnout třidičku odpadů v Dakaru.

Togo: CASE Togo

Voda a biodiverzita

Seminář složený ze tří modulů je součástí mezinárodní kampaně Water:Trails. Místní odborníci na vybrané environmentální oblasti se podělí se 40 žáky o důležité informace na téma voda a vodní biotopy. První modul se věnuje vodě jako přírodnímu zdroji a významu lesů jako zásobníků vody. Ve drihém modelu budou žáci pozorovat znovuzalesněné území s jeho faunou a florou. Třetí částí projektu je zřízení "školek" sazenic stromů, o které se budou žáci sami starat.

Dárcovský fond na podporu projektů afrických Přátel přírody:

  • BAWAG, Schönbrunner Strasse 273, 1120 Wien, Rakousko
  • IBAN: AT 88 14000 05610 665 499
  • BIC: BAWAATWW
  • Informace pro příjemce platby: Afrika-Spenden (česky: příspěvky na Afriku)