Výroční zpráva za rok 2014

2014 Významnou společnou akcí bylo víkendové celostátní 3. Setkání Přátel přírody, které se uskutečnilo ve dnech 9. – 13. 10. 2014 v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Kromě možnosti setkávání a společného poznávání přírody Jizerských hor obsahovalo Setkání také vzdělávací složku a bylo fórem pro výměnu příkladů dobré praxe z činnosti jednotlivých složek spolku a tipů na obohacení jejich programů.

Mezi zainteresovanými kluby a členskými organizacemi proběhla řada výměnných setkání, jejich členové jsou zváni na akce jiných klubů v rámci sdružení a tuto možnost se naučili využívat. Projevuje se tak v praxi tolik žádoucí síťování a transfer zkušeností.
Snahy obnovit na českém území tradici Domů Přátel přírody byly úspěšné – tento status získala turistická zařízení Náchod, Rajnochovice a Javorek, jež lze nyní vyhledávat v mezinárodním katalogu Domů Přátel přírody www.naturefriendhouses.net.

Kompletní výroční zpráva ke stažení: 2014_ppcr_vyrzpr14

Výroční zpráva za rok 2013

Spartan Činnost sdružení v roce 2013 byla velice bohatá, uskutečnilo se přes tři sta akcí zaměřených na přírodu ve všech jejích podobách, turistiku, poznávání kulturního i přírodního dědictví českých zemí i Evropy (jen členská organizace Čs. turistické sdružení Přátel přírody se sídlem v Jablonci nad Nisou jich uskutečnila 30, olomoucký klub Malá liška téměř 60). Mnoho z nich proběhlo v mezinárodní spolupráci, resp. v zahraničí. Pravidelná spolupráce probíhala zejména se saskými a württemberskými Přáteli přírody. Řada členských organizací svoje akce otevřela zájemcům z jiných skupin a vzájemně si nabízela a využívala možnosti ubytování ve svých zařízeních.

Jednotlivé kluby a členské organizace uspořádaly desítky turistických, ekologických, kulturních a volnočasových aktivit ve svých komunitách, ale i s širším dosahem a se zaměřením na různé cílové skupiny, od dětí po seniory.

Kompletní výroční zpráva ke stažení: 2013_ppcr_vyrzpr13

Výroční zpráva za rok 2012

Jahresbericht Výroční zpráva za uplynulý rok alias český překlad hlášení pro účely Výroční konference 2013 Mezinárodních Přátel přírody (Naturefriends International) v polské Iławě představuje asociaci Přátelé přírody ČR z pohledu vývoje počtu členů a členských organizací, hospodaření, hlavní aktivity asociace, český podíl na projektech a kampaních Mezinárodních Přátel přírody, příklady dobré praxe a doporučení organizacím Přátel přírody jinde ve světě, charakteristiku postavení mládeže v rámci asociace a vztahy s veřejností.

Kompletní výroční zpráva ke stažení: 2012_ppcr_vyrzprava

Výroční zpráva v německé verzi: 2012_nfcz_jahresbericht

Výroční zpráva za rok 2011

Občanské sdružení Přátelé přírody bylo založeno v roce 1994. Od té doby je exkluzívním členem Mezinárodních přátel přírody (Naturfreunde Internationale, NFI) v České republice, nejstarší světové sociálně ekologické neziskové organizace (založena 1895). Základním principem činnosti Přátel přírody je názor, že příležitosti k rozvoji lidí jsou neoddělitelně spojeny s ochranou přírody a se zachováním přírodních zdrojů.

Již v listopadu 2010 přijala Rada PP ČR plán činnosti na rok 2011. Jeho cílem bylo prohloubit spolupráci klubů a členských organizací a zlepšit viditelnost sdružení na veřejnosti. Rada se sešla v průběhu roku 2011 třikrát.

Kompletní výroční zpráva ke stažení: Ppvyrzp11 

Výroční zpráva v německé verzi: Nfczbericht2011