KDYŽ SE ŘEKNE PŘÁTELÉ PŘÍRODY...

 
 
 
 

Spolek Přátelé přírody z. s. je národní nestátní nezisková organizace, jejíž místní skupiny a přidružení členové působí v několika krajích Česka. Zabývá se přírodou, kulturou a historií Českých zemí, poznáváním jiných zemí a kultur a aktivně spolupracuje s podobně naladěnými kolektivy v Česku i jinde ve světě. Dává příležitost seberealizace, aktivního trávení volného času, prostor pro dobrovolnictví a mezilidský kontakt. Přátelé přírody jsou otevření novým zájemcům o činnost a členství.

Spolek je součástí mezinárodního hnutí Přátel přírody (Naturefriends International, Naturfreunde Internationale), u jehož zrodu stál v roce 1895 vídeňský svépomocný dělnický turistický spolek. Do dnešních dob se hnutí Přátel přírody rozšířilo na všechny obydlené světadíly a jsou mu vlastní témata harmonického soužití člověka s přírodou, trvale udržitelného rozvoje, jakož i témata týkající se sociální spravedlnosti. V současnosti se k organizacím Přátel přírody hlásí více než 500 000 lidí v padesátce států Evropy, Afriky, Asie, obou Amerik i Austrálie. Tématy, která spojují Přátele přírody napříč kontinenty, jsou příroda a životní prostředí, úcta k vlastní historii, kvalita života, udržitelný rozvoj planety Země, zdravá společnost, ochrana klimatu, mezilidská solidarita a spolupráce. 

V Česku se k hnutí Přátel přírody hlásí asi 600 členů působících v několika krajích. Místní skupiny a přidružení členové spolku Přátelé přírody z. s. propagují zdravé vztahy mezi lidmi a přírodou, poznávají přírodní a kulturní zajímavosti Českých zemí a připomínají jejich bohatou historii, nebojí se vyjet i jinam do světa, aktivně se podílejí na řešení aktuálních společenských témat a rádi se setkávají a spolupracují s jinými podobně naladěnými lidmi a pomáhají tak překračovat různé hranice, které nás rozdělují. Udržují partnerství v rámci Česka i s Přátel přírody v jiných státech, a to jak na ústřední, tak především na lokální úrovni.

Spolek Přátelé přírody z. s. se snaží podporovat, propagovat a poskytovat prostor pro volnočasové aktivity pro své členy a veřejnost, zaměřené zejména na

  • trvale udržitelné vztahy mezi lidmi a přírodou, zdravé prostředí pro život, zdravý životní styl a kulturní a společenské aktivity v tomto duchu,
  • ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Českých zemí i Evropy a jejich zprostředkování široké veřejnosti,
  • rozvoj porozumění, přátelství, demokracie a spolupráce mezi lidmi v duchu mezikulturní, sociální a mezigenerační solidarity,
  • aktivní a smysluplné trávení volného času včetně práce s dětmi a mládeží,
  • odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země,
  • využívání potenciálu dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit.

Za tímto účelem pořádá spolek a jeho místní skupiny i členské organizace sociálně dostupné aktivity v oblasti přírody, kultury a ohleduplného cestování pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě. 

Jsme přidruženými členy asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh.

Více o 120leté historii hnutí Přátel přírody se dozvíte také zde...

ODEBÍREJTE NÁŠ E-BULLETIN "PŘÁTELÉ PŘÍRODY" - PŘIHLASTE SE ZDE.

  

Co vám můžeme nabídnout