Olomouc byla na jeden víkend hlavním městem Přátel přírody

Congress_nfi_070 OLOMOUC - Na pozvání českých členů hnutí Přátel přírody přijela o uplynulém víkendu do Olomouce stovka jejich kolegů z celého světa. V historické moravské metropoli na řece Moravě se konal pod záštitou primátora města 22. kongres jejich střešní organizace, Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody, NFI). Během tří dnů, které spolu strávili, měli příležitost diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, hodnotit a plánovat, ale také poznat město, do kterého téměř všichni přijeli vůbec poprvé.

Myšlenky sociálně-ekologického hnutí Přátel přírody, založeného ve Vídni už v roce 1895, a jeho aktuální témata představila delegace vedená prezidentem NFI Manfredem Pilsem v pátek v historické budově radnice náměstkovi primátora Ladislavu Šnevajsovi. Odpoledne se rozběhly v hotelu Ibis, kde byli účastníci ubytovaní, workshopy s výměnou zkušeností z praxe v jednotlivých zemích, kde jsou Přátelé přírody aktivní.

Sam_2352copy Sobota patřila zasedání v pořadí dvaadvacátého Kongresu NFI, statutárního setkání zástupců národních organizací Přátel přírody. Kongres se koná jednou za tři roky, hodnotí práci organizace a jejích volených představitelů, plánuje její budoucnost a vyjadřuje se i k aktuálním politickým otázkám, které hýbou Evropskou unií. Nad olomouckým kongresem převzal záštitu primátor města Olomouce Antonín Staněk a delegáty jednající v sále městského zastupitelstva přišel pozdravit opět náměstek Šnevajs. Ve městě Olomouci je také přivítal předseda místní skupiny Přátel přírody "Malá liška" a prezident jejich české organizace Hynek Pečinka. Po celodenním jednání probíhajícím v angličtině, němčině a francouzštině účastníci povečeřeli ve Svatováclavském pivovaru.

Kdo zůstal do neděle, mohl se zúčastit prohlídky městských parků a historické části města, kterou pro hosty připravili místní Přátelé přírody ze skupiny Malá liška. Ta se setkala s velmi pozitivním ohlasem a účastníci kongresu odjížděli domů s tím, že poznali nové místo, které jim připomínalo takovou menší Prahu bez turistů.

Výběr fotografií z akce najdete zde

Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody) je celosvětová střešní organizace sociálně-environmentálního hnutí Přátel přírody založeného roku 1895 v rakouské Vídni. V současnosti sdružuje vícenež 45 národních členských organizací s 500 tisíci členy působícími v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe, Asii i Austrálii. NFI se zasazuje za trvale udržitelný rozvoj v Evropě i jinde ve světě zohledňující zájmy životního prostředí i lidské společnosti. NFI je součástí skupiny Green 10 sdružující nejvýznamnější evropské environmentální nevládní organizace.

15. 6. 2015

Autoři fotografií: Blanka Martinovská (1 - 3), Eva Sommerová, Hynek Pečinka, Zdeněk Šupina

(1 - 3) Přijetí delegace NFI u náměstka primátora města Olomouce, dr. Ladislava Šnevajse - (4 - 5) workshopy v hotelu Ibis - (6 - 11) XXII. Kongres NFI v sále městského zastupitelstva - (12 - 13) procházka historickým centrem Olomouce - (14) večeře ve Svatováclavském pivovaru - (15 - 20) procházka nedělní Olomoucí


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Olomouc bude hostit mezinárodní kongres Přátel přírody

Kongressnfi_2 OLOMOUC - O víkendu 12. - 14. června se do Olomouce vypraví stovka zástupců členů hnutí Přátel přírody doslova z celého světa. Ve středomoravské metropoli proběhne vrcholné setkání - kongres - který se koná jednou za tři roky. Nad XXII. kongresem Naturefriends International, celosvětové střešní organizace hnutí Přátel přírody, převzal záštitu primátor města, pan Antonín Staněk.

Delegáti z Evropy i zámoří zhodnotí uplynulé tři roky, naplánují svému hnutí budoucnost a zaujmou stanoviska k aktuálním problémům Evropské unie v oblasti sociální a životního prostředí. Také budou volit své nové vedení, měnit stanovy, a využijí setkání k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů.

Olomouc_letecky Kromě zmíněných záležitostí by jim měl vyjít čas na aspoň letmé poznání města Olomouce, historické barokní metropole na řece Moravě, kterou knižní průvodce z oblíbené řady Lonely Planet označil za skrytý poklad Evropy. K tomu jim pomůže večeře v netradičním prostředí domácího pivovaru nebo třeba prohlídka města očima Olomoučanů, které zajišťují Přátelé přírody z místního klubu Malá liška.

10.06.2015

Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody) je celosvětová střešní organizace sociálně-environmentálního hnutí Přátel přírody založeného roku 1895 v rakouské Vídni. V současnosti sdružuje více než 45 národních členských organizací s 500 tisíci členy působícími v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe, Asii i Austrálii. NFI se zasazuje za trvale udržitelný rozvoj v Evropě i jinde ve světě zohledňující zájmy životního prostředí i lidské společnosti. NFI je součástí skupiny Green 10 sdružující nejvýznamnější evropské environmentální nevládní organizace.