Úžasný výsledek klimatického souboje v Durbanu? To těžko.

Carbon-rtrs

Na summitu se dohodl typický kompromis, totiž že se něco dohodne příště. Ale Evropa zabodovala.

Jednoznačným vítězem setkání signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Durbanu je Evropská unie. Bez konstruktivní pozice sedmadvacítky udržované v celém průběhu dvoutýdenního setkání, by summit měl mnohem slabší výstup. Stačí zběžné projít agenturní zprávy a novinové články a čtenář musí evropským vyjednavačům přiznat i značné marketingové dovednosti. Při vyjednávání zvláště vynikla evropská komisařka pro změnu klimatu Connie Hedegaardová.

Co se dohodlo v Durbanu:

  • Bude se jednat o nové právně závazné smlouvě o kontrole emisí skleníkových plynů, která by měla být připravena do roku 2015 a měla by vstoupit v platnost do roku 2020.
  • Dohoda prodlužuje platnost Kjótského do konce roku 2017.
  • Z budoucího Zeleného klimatického fondu by mělo být do roku 2020 poskytnuto až 100 miliard dolarů chudším státům. Zatím ale není příliš jasno kolem zdrojů financí fondu.
  • Byla odsouhlasena definice nových tržních mechanismů, jež by měly pomoci rozvíjejícím se ekonomikám snižovat emise při co nejnižších nákladech.
  • Podle nových pravidel by developeři projektů čisté energie v rozvojových zemích měli odevzdat pět procent z hodnoty emisních povolenek do rezervy, která by jim byla vyplacena až poté, co by bylo prokázáno, že ani po 20 letech neuniká z podzemních skladišť žádný oxid uhličitý.
  • Delegáti souhlasili se zvážením soukromého financování a tržních mechanismů jako možností financování programu redukce emisí z odlesňování a znehodnocování lesů.

Pramen: Jan Doležal, Česká pozice, 12. 12. 2011