Informujte se o rizicích smlouvy TTIP

Stop-ttip-generic-fb V letošním roce budou vrcholit jednání o takzvané smlouvě TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) mezi EU a USA. Uzavření této smlouvy představuje mimořádná (nejen) environmentální rizika pro celý evropský prostor. 

Cílem smlouvy je odstranění netarifních bariér obchodu, tedy sjednocení standardů. TTIP se vyjednává mezi EU a USA, ale ukazuje se, že enormní vliv na její podobu prosazuje velký nadnárodní byznys – agropotravinářský, farmaceutický, chemický, zábavní a další. Hrozí tak faktické snížení evropských standardů kvality a značení potravin, zemědělské výroby, standardů pro chemické látky, úrovně spotřebitelských a pracovních práv, environmentálních standardů a tzv. digitálních práv. Informační podklad a infografiku k tzv. regulatorní spolupráci najdete níže.  

TTIP má také obsahovat arbitrážní klauzuli (tzv. mechanismus urovnávání sporů investor - stát, ISDS) umožňující nadnárodním korporacím žalovat státy, a to mimo systém nezávislé justice pod ústavní kontrolou. Smlouva hrozí omezit suverénní právo států stanovovat demokraticky přijatá pravidla ve všech oblastech veřejného zájmu (např. ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, hospodářská soutěž, sociální soudržnost). Pro příklady toho, jak může být napadena ocharna životního prostředí viz podklad, který zpracovalo Hnutí DUHA (zde).

TTIP uvedla do pohybu nebývalou a slibnou protiaktivitu Evropanů. Již téměř 2 miliony evropských občanů podepsalo petici proti TTIP a CETA (kanadsko-evropské, obdobné úmluvě). V České republice veřejná diskuse o TTIP zatím chybí. Iuridicum Remedium se snaží tento stav napravit a uvést téma do veřejného povědomí  a debaty a iniciovat veřejný dialog mezi našimi zástupci v Bruselu a odbornou veřejností.

Podrobnější informace o rizicích smlouvy TTIP můžete najít na webových stránkách naší kampaně Špatný vTTIP. Neváhejte se obrátit s jakýmkoliv dotazem na emailovou adresu nemcova@iure.org nebo na telefonní číslo 739 162 968. Velmi ráda vám nabídnu zdroj konkrétních informací, které Vás budou zajímat nebo osobní vysvětlení.

Petra Němcová, spolek Iuridicum Remedium

Ke stažení

Iuridicum Remedium, o. s. je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu "watchdog" ("hlídací pes") i "advocacy". Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy. Více...

Logo_iure