Jeden dubnový týden českých Přátel přírody v evropské Krajině roku

Mezinárodní Přátelé přírody (Naturefriends International) zahájili kampaň Krajina roku pro roky 2013 a 2014. Toto označení ponese oblast horního toku Rýna, region na pomezí Německa, Švýcarska a Francie. Slavnost u příležitosti zahájení kampaně se konala v sobotu 13. dubna 2013 ve švýcarské Basileji. A nechyběli u ní ani Přátelé přírody z Česka, kteří využili tuto příležitost k uspořádání týdenního zájezdu (9. – 15. dubna 2013), kterého se účastnilo více než 50 nadšených členů a příznivců.

Jejich veselá skupina cestovala autobusem s vlekem pro 18 kol, dvěma obytnými karavany a ještě minibusem po trase z Prahy okolo Bodamského jezera, přes pohoří Černý les (Schwarzwald) až do oblasti kolem horního toku Rýna (Oberrhein). Cílem zájezdu bylo seznámit se s přírodou, historií, kulturou a životním stylem a účastníci poznávali především německou část oblasti, ale nevynechali ani blízké švýcarské a francouzské příhraničí.

Pro ubytování posloužily základny Přátel přírody Breitnau, Wehrhalden a Gersbach. Účastníci se na pěších a cyklistických výletech v lesích seznamovali s „příběhy místní krajiny“, poznali okouzlující atmosféru starých měst a městeček a v neposlední řadě si užívali příjemný pocit z putování s podobně naladěnými lidmi. Společné zážitky z povídání, zpívání u kytary, promýšlení společných plánů do budoucna a spolupráce mezi českými skupinami Přátel přírody měly velký efekt.

Velkým zážitkem byla bezpochyby pro mnohé zahajovací slavnost Krajiny roku 2013/2014 v Basileji. I když český autobus přijel do místa konání se zpožděním, stále bylo co k vidění. Zejména pobavil kulturní program připravený místními Přáteli přírody pro hosty z řad téhož hnutí, který sledovali lidé deseti národností. Bylo cítit, že i když v hale byli přítomni lidé z různých zemí a různých jazyků, měli v jeden okamžik podobný způsob myšlení.   

Zkrátka, výjezd českých Přátel přírody do Krajiny roku byla velká příležitost pro navázání nových kontaktů a přátelství, seznámení se s kulturou a dějinami regionu horního toku Rýna a také posílení pocitu, že je fajn patřit do jedné rodiny – k Přátelům přírody.

Fotky z výjezdu jsou na http://www.pratele-prirody.cz/fotogalerie-

□  Hynek Pečinka