Nabídka spolupráce: společně se daří líp!

Od konce listopadu 2010 nabrala nový dech a směr asociace Přátelé přírody ČR. Ta je pobočkou mezinárodního hnutí Přátel přírody (500.000 členů ve 48 členských a partnerských sdruženích ve světě). Hnutí prosazuje realizaci principu udržitelného rozvoje, ochranu přírodního a životního prostředí bez ohledu na hranice a sociálně a ekologicky únosný turismus. Cílem je nastavit ohleduplné vztahy mezi lidmi navzájem a také mezi lidmi a přírodou. Hlavními principy hnutí jsou demokracie, tolerance a solidarita. Přátelé přírody propagují mezi svými členy především ekologicky šetrné způsoby cestování a aktivní trávení volného času v souladu s přírodou, na což zaměřují svou činnost, projekty či vzdělávací aktivity pro členy i veřejnost.

Přátelé přírody ČR jako národní organizace za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i v Evropě. Patří sem turistické pochody a akce v přírodě, poznávání přírodního a historického dědictví naší země i přilehlých států, kulturní a vzdělávací akce s environmentální tematikou. Přátelé přírody ČR vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci. V současnosti sdružujeme 8 základních článků a členských organizací a působíme v celé České republice. Letos registrujeme asi 4.500 individuálních členů, od dětí po aktivní seniory.

STAŇTE SE ČLENY PŘÁTEL PŘÍRODY: JAKO JEDNOTLIVCI, NEBO ROVNOU CELÉ SDRUŽENÍ

Naše stanovy umožňují kromě členství jednotlivců v klubech také členství právnických osob jako celku (např. občanských sdružení a spolků). Rádi bychom Vás či Vaši organizaci pozvali do hnutí Přátel přírody ČR, abychom mohli společně sdílet zkušenosti a vzájemně si pomáhat při realizaci a rozvoji aktivit pro členy i veřejnost a využít výhody „síťování“ organizací. Bude se Vám líbit naše jednoduchá struktura a volnost členských organizací v jejich činnosti, stejně jako rovné zastoupení členských organizací ve statutární Radě Přátel přírody ČR. Chceme Vám nabídnout např. přímou linku k mezinárodním sociálním a ekologickým projektům, výraznou slevu pro zájemce o aktivní trávení volného času v síti 1.000 Domů Přátel přírody v Evropě, Asii, Africe a Americe, know how a spolupráci na Vašich aktivitách, které budou v souladu s výše zmíněnými principy. Výhodou je i naše postavení jako celostátní organizace v případě žádostí o granty na činnost z národních zdrojů. Rádi oceníme Vaše dobré nápady a zkušenosti.