Fotografická soutěž 2014: Energie v harmonii s přírodou

Přátelé přírody se aktivně zapojují do ochrany životního prostředí a klimatu, které chápou jako základní předpoklad udržitelného rozvoje. U příležitosti vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní fotografické soutěže vyzývají Mezinárodní Přátelé přírody (amatérské) fotografy a fotografky z celého světa, aby zachytili pozoruhodná místa, kde se setkává energie s přírodou, a přispěli ke zvyšování povědomí o tom, že ekologicky udržitelná energetická budoucnost ohleduplná k životnímu prostředí je možná.

Soutěž je určena pro fotografy z řad Přátel přírody, ale vlastně všechny lidi se zájmem o fotografování. 

Soutěžící, kteří předloží nejpřesvědčivější digitální fotografie (ve čtyřech soutěžních kategoriích), vyhrají například pobyty v regionech charakteristických udržitelným cestovním ruchem. V každé z vyhlášených kategorií bude udělena zvláštní cena pro fotografie z Krajiny roku 2013/14, kterou je Údolí horního Rýna.

Turistické regiony, které jsou průkopníky v oblasti udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu, nabízejí ve spolupráci se sítí „Evropských turistických destinací nejvyšší kvality“ (EDEN) vícedenní pobyty: Pomořanská říční krajina v severním Německu, litevský region Kuldiga a chorvatský region Nin. Další cenou je například předplatné časopisu věnujícího se ekologickým tématům. Mezinárodní fotografickou soutěž podporuje Cyberlab, vídeňská high-tech fotografická laboratoř.

Img_9477-photographing-nature Obecná kategorie: jen digitální fotografie

(A1) Místa energie v přírodě (barevné foto)

(A2) Místa energie v přírodě (černobílé foto)

Tematická kategorie: jen digitální fotografie

(T1) Obnovitelná energie vs. běžná energie (kontrastní dvojice: 2 × 2)

(T2) Úspora energie


Do soutěže se přijímají jen digitální fotografie ve formátu JPG nebo RGB s rozlišením 72 dpi (pixelů/palec s rozměrem delší strany nejméně 3000 pixelů. Fotomontáže nejsou povoleny.

Každou fotografii je třeba opatřit názvem a krátkým popisem (max 25 slov). Fotografie pořízené v regionu Krajina roku 2013/2014 je třeba opatřit poznámkou „Landscape of the Year“.

Název souboru: Kategorie_země_jméno_příjmení_název obrázku_lokace.jpg (bez diakritiky) – např. T2_Austria_3004_John Q. Public _Flower_Kaiser-Valley.jpg

Své příspěvky do soutěže doručte do uzávěrky na CD-ROMu nebo e-mailem (velikost zprávy nejvýše 10 MB).

Naturefriends International, Diefenbachgasse 36/9, A-1150 Wien, Austria

E-mail: photo@nf-int.org

Heslo: Photo Championship


Uzávěrka přihlášek: 15. září 2014 

Podrobnosti a přihlášky do soutěže najdete na www.nf-int.org/photochampionship2014